Szerzőink figyelmébe:

SZERZŐINKNEK

A Polanyiana a Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság általános filozófiai folyóirata, amely szívesen lát cikkeket, tanulmányokat a filozófia bármely területéről. Kiemelt részdiszciplínáink: tudományfilozófia, tudománytörténet, filozófiatörténet, tudáselmélet és társadalomfilozófia.

A szerkesztést megkönnyítendő, kérjük, hogy a kéziratokat a következő formai megkötések szerint készítsék el. A szerzői kézirat oldalait arab számokkal megszámozva, legalább 3 cm-es margóval, dupla sorközzel adják le elektronikus formátumban (elektronikus levél csatolmányaként vagy pontos, letölthető internetcím megadásával). A kéziratokat a szerkesztő fogja előkészíteni vak bírálatra. A szöveg ne tartalmazzon 12-esnél kisebb betűméretet (kivétel lábjegyzet). Kérjük, ne használjanak dupla szóközöket és ne hagyjanak ki sorokat a bekezdések között. A Polanyiana minden ismertebb szövegszerkesztővel írt kéziratot elfogad (Word, Word Perfect, Star Office, TeX/LaTeX), azonban kéri a szerzőket, hogy lehetőleg RTF formátumban adják le kézirataikat. Az irodalmi hivatkozások készítésekor használhatóak az ismertebb hivatkozás-rendező programok (EndNote, stb.), ill. leadható a szöveg hivatkozásait tartalmazó BibTeX fájl. A szöveg ne tartalmazzon több mint három alcímszintet (recenziók csak egyet), ezek a kéziratban lehetnek számozottak, betűvel ellátottak (pl. I., II.a., III.b.i.) vagy számozatlanok. Mind a magyar, mind az angol nyelvű cikkekhez mellékeljen 200 szónál nem hosszabb angol nyelvű kivonatot és a cikk címének angol nyelvű fordítását. A jegyzeteket, kérjük, minden esetben lábjegyzetekként adja meg.

A kézirat tartalmazza a címet, a szerző és/vagy a fordító nevét és affiliációját (város, munkahely), valamint email-címét a szöveg elején (ennek publikálásától külön kérésre eltekintünk).

A recenziók tartalmazzák a recenzálandó mű teljes címét a következő minta alapján:

Polányi Mihály. Tudomány és ember. Három tanulmány. Budapest: Argumentum kiadó; Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság, 1997. 243 oldal. Fordította Bánki Dezső és Beck András.

A lábjegyzetek számának csökkentése érdekében a hivatkozásokat a szövegben helyezze el, a szerző és évszám megjelölésével, a következő példák alapján:

            …erre példa Polányi (1997)…

            …többször is megjelenik (Polányi 1994, 1997; Prosch 1998)…

Az idézetek forrását az idézet végén adja meg:

            (Polányi 1997:101), (Polányi 1994 I:64–5)

Korábbi kiadásokat szögletes zárójellel, az új kiadás előtt írjuk:

(Newton [1704] 1968)

A hivatkozott irodalmat a szöveg végén sorolja fel a következő irányvonalak figyelembe vételével.

Könyvek esetében:

Első szerző (szerk.); Második szerző. Évszám. Könyv címe. (Sorozat címe.) Kiadás helye: Kiadó.

Tudományos cikkeknél:

Szerző. Évszám. Cikk címe. Folyóirat címe Évfolyam(szám):oldalszám.

További eligazításhoz lásd a The Chicago Manual of Style, 15th edition (University of Chicago Press, 2003) irányvonalait a tudományos művek hivatkozásaihoz, ill. a Polanyiana honlapját (http://www.polanyi.bme.hu/).

Kérjük, hogy minden, a szövegben hivatkozott tétel jelenjék meg a bibliográfiában, de csak ezek a tételek. Két szerzőig legalább egy keresztnevet adjon meg teljesen. Magyar szerzők esetén {Vezetéknév Keresztnév} sorrendben, vessző nélkül, külföldi szerzők esetében {Vezetéknév, Keresztnév} módon.

Képek közlésekor kérjük, hogy ezeket külön lapra, fotóminőségben is adják le, és egyértelműen számozzák meg mind a képek hátoldalán, mind a szövegben, ill. egyeztessenek a Kiadóval.